Đầu trang

Danh sách các khóa học

dz

Thời lượng zd

dz

Advanced linux firewall: Shorewall

Thời lượng 72 Giờ / Học phí 4,000,000

                Khóa học này là khóa học nâng cao về kiến thức tường lửa khóa học giúp chúng ta hiểu rõ về ứng dụng tường lửa trong môi trường doanh nghiệm và xây dựng một hệ thống tường lửa bảo mật cho các ứng dụng bên trong.

          Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể tự tin về kỹ năng quản trị, triển khai, tiếp nhận và mở rộng nhiều mô hình tường lửa khác nhau.

Linux Advanced V2 (Khóa Học mới nâng cấp)

Thời lượng 85 giờ / Học phí 4,500,000

            Khóa học này là khóa học nâng cao so với khóa học "Linux Advenced" khóa học giúp chúng ta xây dựng một hệ thống Online bao gồm  Web Server, Mail Server Multi-domains kết hợp Database Server chạy ở chế độ Load Balancing, Fail-over trên nền Linux với mức độ bảo mật và tính sẵn sàng lên đến 99%. Bên cạnh đó  hệ thống còn kết hợp hệ thống lưu trữ với lượng dữ liệu lớn, hệ thống cảnh báo giám sát chặt chẽ từng thành phần một cách chi tiết và hiệu quả đề phòng sự cố.

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể tự tin về kỹ năng quản trị, triển khai, tiếp nhận và mở rộng một số hệ thống thực tế.

Routing Network with Linux

Thời lượng 24 giờ / Học phí 1,200,000

Linux router là một hệ thống đứng giữa Internal network và Internet hoặc phân cách một network và một network khác. Linux router là một firewall được xây dựng bằng Netfilter/iptables, luôn có sẵn trên hầu hết các bản phân phối của Linux.

Nếu bạn là một người dùng bình thường truy cập internet thông qua modem thông thường, bạn không cần thiết phải có một firewall vì IP của bạn thường xuyên thay đổi, bạn không sử dụng một dịch vụ nào đặc biệt cần được bảo vệ, và hạn chế bởi một tường lửa chuyên dụng.

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  >> Trang kế