Đầu trang

Danh sách Khóa học > Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2)

 • Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2)

Thời lượng 72 giờ / Học phí 2,900,000

Chương trình chuẩn được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị hệ điều hành mã nguồn mở - LINUX.

Giúp học viên tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc hệ điều hành Open Source, học viên có thể tự xây dựng hệ điều hành với những tính năng mong muốn, phù hợp với yêu cầu của hệ thống.

Xây dựng và quản trị hệ thống mạng hoàn chỉnh trên nền tảng hệ điều hành mã nguồn mở Linux từ qui mô nhỏ đến lớn.

Thiết kế, triển khai, bảo trì, xử lý lỗi và bảo đảm ổn định, bảo mật cho hệ thống mạng đa điều hành (MS, Linux)

Có đủ kiến thức để tham dự các kỳ thi quốc tế do LPI (Linux Professional Institute) tổ chức để nhận chứng chỉ  Junior Level Linux Professional(LPIC-1), Advanced Level Linux Professional( LPIC-2) có giá trị toàn cầu.

Nội dung chương trình học

Part 1: Installing Linux as a Server

 • Chapter 1: Technical Summary of Linux Distributions
 • Chapter 2: Installing Linux in a Server Configuration
 • Chapter 3: Installing Software


Part 2: Single Host Administration

 • Chapter 4: Managing Users
 • Chapter 5: The Command Line
 • Chapter 6: Booting and Shutting Down
 • Chapter 7: File Systems
 • Chapter 8: Core System Services


Part 3: Security and Networking

 • Chapter 9: Network Configuration
 • Chapter 10: Configuring the Linux Firewall: IPTables & Shorewall
 • Chapter 11: Local Security


Part 4: Internet Services

 • Chapter 12: DNS
 • Chapter 13: FTP
 • Chapter 14: Setting Up Your Web Server Using Apache
 • Chapter 15: SMTP (Post Fix)
 • Chapter 16: POP and IMAP (Devecot)
 • Chapter 17: The Secure Shell


Part 5: Intranet Services

 • Chapter 18: Network File Systems
 • Chapter 19: Network Information Service
 • Chapter 20: Samba
 • Chapter 21: DHCP
 • Chapter 22: Backups

Bonus:

- Virtual Hosting With Apache Web Server And Bandwidth Management
- Virtual Hosting With PureFTPd And MySQL Quota And Bandwidth Management
- Virtual Hosting With ProFTPd And MySQL Quota And Bandwidth Management

 


Học viên tham gia khóa học, sẽ được các giảng viên VNLAMP tận tình hướng dẫn.
Đội ngũ giảng viên VNLAMP đang làm việc và giữ những vị trí quan trọng trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam
.