Đầu trang

Danh sách Khóa học > Giám Sát Hệ Thống

 • Giám Sát Hệ Thống

Thời lượng 12 giờ / Học phí 1,200,000

Giới thiệu: 

Đối với một công ty tin học, ngoài việc hoạch định một system architect tốt và vận hành một hệ thống server chạy smooth thì vấn đề cốt lõi là việc monitor xem hệ thống có hoạt động hiệu quả không? Đảm bảo tính available và real time 24/7 không? Để làm được việc đó thì cần phải có những chương trình monitor nhằm phục vụ nhiệm vụ việc theo dõi diễn biến hoạt động của các server và đảm bảo việc thông báo kịp thời các sự cố đến người quản trị nhằm khắc phục nhanh chóng sự cố. Đó cũng là mục đích mà khóa học này muốn đưa đến cho các bạn: khả năng theo dõi và cảnh báo khi có sự cố của một hệ thống server. Qua khóa học chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn có đủ kiến thức để xây dựng một hệ thống monitor lớn phục vụ cho mô hình vài trăm server

Nội dung chương trình:

Base on CentOS 5.1

SNMP

 • Giới thiệu
 • Cấu hình và cài đặt server/client
 • Các cấu hình chuẩn
 • Bảo mật SNMP

MRTG

 • Giới thiệu và Install MRTG
 • Cfgmaker
 • Indexmaker
 • Theo dõi hoạt động: CPU, RAM, Connection, Network, I/O...
 • RRDtool
 • Thiết lập MRTG chạy service, cron jobs

Ganglia

 • Giới thiệu và Install Ganglia
 • Theo dõi hoạt động: CPU, RAM, Connection, Network, I/O...

RRDtool theo dõi Load Balancer

Bonus:

 • Đóng gói MRTG và các cấu hình thành bản RPM sử dụng cho nhiều Distro khác
 • Đóng gói RRD-tool thành bản RPM sử dụng cho nhiều Distro khác
 • Sử dụng Whatsup giám sát các service, thông số trên windows