Đầu trang

Danh sách Khóa học > Cluster File System

  • Cluster File System

Thời lượng 24 giờ / Học phí 2,500,000

Hiện nay các datacenter lưu trữ rất nhiều dữ liệu và một vấn đề khó giải quyết là rất khó tăng dung lượng lưu trữ,việc truy cập dữ liệu luôn bi thắt cổ chai.Vậy ta có thể giải quyết được các vấn đề trên?SAN là một hệ thống lưu trữ cung cấp khả năng truy cập cao và lưu trữ và phục hồi nhanh,chia sẽ dữ liệu cho nhiều server khác trong mạng.Nhưng giá của các hệ thống SAN cực kỳ đắt từ khoảng vài trăm ngàn USD đến vài triệu USD.Liệu các công ty Việt Nam có đủ chí phí để đầu tư cho một hệ thống đắt tiền như vậy.

GlusterFS được thiết kế để giải quyết các vấn đề trên.GlusterFS Cluster là gồm nhiều storage độc lập trong một khối duy nhất có thể mở rộng đến vài ngàn terabytes.Mỗi storage lại có CPUs,Memory,I/O bus,RAID storage,card giao tiếp của chính nó.Nó có thể phân tải khả năng truy cập cho nhiều storage một cách đồng thời.Chi phí đầu tư cho GlusterFS có cao như SAN không.Câu trả lời là gần như bằng không.Bạn chỉ tốn tiền đầu tư cho các storage ( storage: server có dung lượng lưu trữ lớn).Khoá học Cluster File System sẽ cung cấp cho ta khái niệm,cài đặt,cấu hình,tối ưu hiệu năng cho GlusterFS.Ngoài ra GlusterFS còn giải quyết một vấn đề mà SAN rất khó thực hiện đó là khả năng tăng dung lượng lưu trữ.Đối với GlusterFS ta có thể tăng lên một cách dễ dàng bằng  cách thêm server vào GlusterFS Cluster.Hệ thống sẽ tự động tăng dung lượng của toàn bộ

 

nỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1        GIỚI THIỆU   

1.1     Shared disk file system 

1.2     GlusterFS ?

1.2.1   GlusterFS là gì    

1.2.2   Vấn đề của DAS/RAID/NFS/SAN   

1.2.3   Ưu điểm của GlusterFS   2        CÀI ĐẶT GLUSTER    

2.1     Cài đặt ở server   

2.1.1   Compile từ source

2.2     Cài đặt ở client    

2.2.1   Compile từ source

3        CÁC THÀNH PHẦN CỦA GLUSTERFS

3.1     Performance Translator         

3.1.1   Read Ahead Translator  

3.1.2   Write Behind Translator         

3.1.3   Threaded I/O Translator

3.1.4   IO-Cache Translator      

3.2     Clustering Translator  

3.2.1   Automatic File Replication Translator (AFR)        

3.2.2   Stripe Translator

3.2.3   Unify Translator 

3.2.3.1          GlusterFS schedulers    

3.2.3.1.1       ALU schedulers    

3.2.3.1.2       NUFA schedulers  

3.2.3.1.3       Random schedulers       

3.2.3.1.4       Round-Robin schedulers

4        CÁC MÔ HÌNH ÁP DỤNG CHO GLUSTERFS  

4.1     Cấu hình GlusterFS như là NFS

4.1.1   Cấu hình cho server       

4.1.2   Cấu hình cho Client        

4.2     Cấu hình GlusterFS như là Cluster File Systems   

4.2.1   Cấu hình cho server       

4.2.2   Cấu hình cho Client        

4.3     Cấu hình GlusterFS High Availability Storage với Afr    

4.3.1   Cấu hình cho server       

4.3.2   Cấu hình cho Client        

4.4     Cấu hình Advanced Striping với GlusterFS  

4.4.1   Cấu hình cho server       

4.4.2   Cấu hình cho Client        

4.5     Cấu hình High Availability and Scalable với GlusterFS   

4.5.1   Cấu hình cho server       

4.5.2   Cấu hình cho Client        

5        CÀI ĐẶT TOOL TEST VÀ ĐO PERFORMANCE GLUSTERFS  

5.1     Sysbench    

5.2     Bonnie++   

5.3     MRTG