Đầu trang

Danh sách Khóa học > Implement The Advance Email System

  • Implement The Advance Email System

Thời lượng 36 giờ / Học phí 3,200,000

Giả sử chúng ta có một hệ thống mạng lớn và có rất nhiều domain của nhiều Công ty hosting sử dụng Mail Servers chạy độc lập với nhau, làm thế nào để xây dựng một hệ thống Mail Server lớn để đáp ứng số lượng lưu trữ vài triệu email mỗi ngày. Cùng với việc bùng nổ Internet, phương tiện quảng cáo trực tuyến là sử dụng email (còn gọi là Spam Mail) cũng đang được nhiều công ty lựa chọn hình thức này để quảng cáo. Vì vậy chúng ta phải Build một hệ thống có chống Spam Mail và tích hợp với các tính năng quét virus để xây dựng thành một mô hình Mail Server Advanced hoàn chỉnh.

Với mô hình sau chúng ta sẽ thiết kế và làm được những tính năng một hệ thống mail Server chịu tải lớn, với mức bào mật cao (Spam & Virus).


 

Nội dung chương trình

1.      Building Qmail email system


Introduction


Installation


Local Mail
Mail Storage Formats


Aliases
Remote Mail
Relay Control
Network-based Mail Retrieval
Web-based Mail Retrieval


Virtual Domains

Malware Framework with OpenProtect, Bad Senders, TLS
DNS server for qmail2.     Building Postfix smtp Gateway (Integrated qmail pop3 into postfix smtpd gateway and Malware Framework)


Introduction


Installation
Local Mail & Queueing

Aliases
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
Rewriting Features - Canonical Maps - BCC Maps
Relay Control
Smart Host & Null Client configuration
Virtual Domains


Mailbox Formats
Network-based Mail Retrieval
Web-based Mail Retrieval
Clam Anti-Virus (ClamAV)
SpamAssAssin


MailScanner

 

3.      Log Analysis


Introduction


Implement