Đầu trang

Danh sách Khóa học > Advanced linux firewall: Shorewall

  • Advanced linux firewall: Shorewall

Thời lượng 72 Giờ / Học phí 4,000,000

 Chương 1 – Giới thiệu cài đặt hệ điều hành Linux – CentOS.

a.      Cài đặt CentOS  

Chương 2 – Cấu hình mạng trên CentOS.

a.      Cấu hình mạng cho CentOS

Chương 3- Shorewall:

a.      Cơ sở lý thuyết về tường lửa.

b.      Giới thiệu phần mềm shorewall.

c.      Cài đặt Shorewall căn bản.

d.      Xử lý Log trong Shorewall.

e.      Tích hợp module Xtable, GEOIP

Chương 4: Triển khai mô hình Shorewall Intranet:

a. Giới thiệu các mô hình thực tế Trong Intranet áp dụng Shorewall:

 - Internet <> Shorewall/Gateway Router  <> End User   

                                                                    <> DMS     

 <>  Private

 

Chương 5: Triển khai mô hình Multi ISP. Load Balancing with Shorewall.

a. Triển khai kết nối MultiISP. Thiết lập chính sách sử dụng Internet cho từng nhóm Người dùng.

 - User Nhóm 01 -> Shorewall -> ISP 01

 - User Nhóm 02 -> Shorewall -> ISP 02

 - User Nhóm 02 -> Shorewall -> ISP 03

Chương 6:  Triển khai mô hình Giới hạn băng thông với Shorewall

Chương 7: Kết nối PPPoE trực tiếp đến ISP tích hợp Shorewall

Chương 8: Hệ thống IPS/IDS kết hợp Shorewall.

Mô hình: