Đầu trang

Danh sách Khóa học > Apache Web Server

 • Apache Web Server

Thời lượng 24 giờ / Học phí 2,200,000

Web server apache là một trong những web server phổ biến  nhất hiện nay, chính xác hơn thì tên gọi là Httpd, thuộc tổ chức apache.org.

Xu hướng tương lai đều liên quan đến web, các ứng dụng dần dần sẽ được đưa lên web song hành với các ứng dụng desktop. Công nghệ web 2.0 đang làm cho người sử dụng tiện lợi hơn rất nhiều, vì vậy web server cần phải quản lý và cấu hình tốt.

VNLAMP sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao trong việc quản trị web server httpd.

Nội dung chương trình

 • Introduction
 • Downloading and installing Apache server
  • Downloading
  • Unpacking and compiling the source
  • Understanding the source tree
  • Installing a binary distribution (if preferred)
  • Initial configuration
 • Starting, Stopping, and Restarting the Apache HTTP Server
 • Configuration
  • Configuration files and syntax
  • Testing configurations
  • Turning features on/off
  • Configuration utilities
 • Controlling file access on a per directory basis with .htaccess files
 • Setting up virtual hosts
  • IP-based
  • Name-based
  • Port-based
  • Running several daemons simultaneously
 • Handling service of MIME and file types
 • URL mapping (setting up virtual directories, etc.)
 • Directory indexing
  • Controlling IndexOptions
  • Controlling headers and footers
  • Excluding files from indexing
  • Security issues
 • Performance tuning
  • Areas where optimization is possible (and how to select what to focus on)
  • Hardware optimization
  • Configuration optimization
  • Caching and proxying
 • Handlers and filters
 • Working with SSIs (server-side includes)
 • Managing scripts on Apache
  • Perl and mod_perl
  • PHP
 • Basics of Apache security
  • Items to consider when creating a strategy
  • Understanding file permissions
  • Limiting modules and extensions
  • SSI and .htaccess settings
  • Writing safer scripts
 • Fundamentals of authentication and authorization
  • Basic authentication
  • Digest authentication
  • Database authentication modules
  • Access control
 • Overview of installing/using Apache modules
 • Conclusion

Bonus:

 • Apache httpd with Mod security
 • Manage statictis with Awstats