Đầu trang

Danh sách các khóa học

RPM Builder

Thời lượng 12 giờ / Học phí 1,200,000

Bạn là một nhà quản trị các hệ thống Linux chuyên nghiệp, thường xuyên cài đặt  các ứng dụng máy chủ như: DNS , FTP, Webserver Apache, ... và công việc install từ source rất khó khăn tốn khá nhiều thời gian. VNLAMP sẽ hướng dẫn bạn xây dựng các gói ứng dụng thành gói RPM dễ dàng sử dụng cho các Os khác.

Giám Sát Hệ Thống

Thời lượng 12 giờ / Học phí 1,200,000

Hệ thống theo dõi hoạt động là một trong những ứng dụng quan trọng không kém, vì sao? Vì nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong các việc như: Tình trạng resource của hệ thống, ứng dụng... Từ đó định sẽ định hướng và lên kế hoạch mở rộng - nâng cấp hệ thống rất dễ dàng.

Lập Trình Bash Shell Căn Bản

Thời lượng 36 giờ / Học phí 3,000,000

Bạn là quản trị hệ thống, để công việc tự động hóa hơn thì cần phải biết kỹ năng viết script cho hệ thống, và script shell có thể sử dụng cho nhiều Linux Distro khác nhau. VNLAMP sẽ hướng dẫn và hổ trợ bạn trong suốt khóa học về các script.

Lập Trình Perl CGI

Thời lượng 48 giờ / Học phí 3,200,000

Perl (viết tắt của Practical Extraction and Report Language - ngôn ngữ kết xuất và báo cáo thực dụng) được Larry Wall xây dựng từ năm 1987, với mục đích chính là tạo ra một ngôn ngữ lập trình có khả năng chắt lọc một lượng lớn dữ liệu và cho phép xử lí dữ liệu nhằm thu được kết quả cần tìm.

 

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  >> Trang kế