Đầu trang

Lịch khai giảng cập nhật ngày 28-11-2018

STT Khóa học Khai giảng Thời khóa biểu
1 Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2) 18-12-2018

18h30 - 21h30

Thứ Ba-Thứ Năm-Thứ Bảy

Tặng đĩa CD và giáo trình miễn phí

* Giảm  20% đối với học viên cũ và sinh viên

* Giảm  15% đối với đối tượng khác

( Không xuất hóa đơn đỏ khi giảm học phí)

2 Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2) 25-09-2018

18h30 - 21h30

Thứ Ba - Thứ Năm (Học 02 buổi/tuần)

Tặng đĩa CD và giáo trình miễn phí

* Giảm  20% đối với học viên cũ và sinh viên

* Giảm  15% đối với đối tượng khác

( Không xuất hóa đơn đỏ khi giảm học phí)

 

3 Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2) 21-12-2018

18h30 - 21h30

Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu

Tặng đĩa CD và giáo trình miễn phí

* Giảm  10% đối với học viên cũ và sinh viên

( Không xuất hóa đơn đỏ khi giảm học phí)

 

 

 

 

4 Đào Tạo theo yêu cầu cho Doanh Nghiệp

Doanh nghiệp các bạn cần gì? Thiết kế một hệ thống mạng lớn, Security... Chúng tôi tư vấn, đào tạo theo ý muốn của doanh nghiệp của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để có một giải pháp tốt nhất.

5 Linux Network Administration (LPIC-3) (Tương đương khóa học “XDHT Linux Thay Thế Windows” ) 22-12-2018

Thứ Bảy: 13h30 - 17h30

Chủ Nhật: 8H00 - 12H00 

Tặng đĩa CD và giáo trình miễn phí

* Giảm  20% đối với học viên cũ và sinh viên

* Giảm  15% đối với đối tượng khác

( Không xuất hóa đơn đỏ khi giảm học phí)

6 Linux Advanced V2 (Khóa Học mới nâng cấp) 21-12-2018

18h30 - 21h30

Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu

Tặng đĩa CD và giáo trình miễn phí

* Giảm  10% đối với học viên cũ và sinh viên

( Không xuất hóa đơn đỏ khi giảm học phí)

 

7 Advanced linux firewall: Shorewall 22-12-2018

 18h30 - 21h30

Thứ Ba-Thứ Năm (02 buổi/tuần)

Tặng đĩa CD và giáo trình miễn phí

* Giảm  20% đối với học viên cũ và sinh viên

* Giảm  15% đối với đối tượng khác

( Không xuất hóa đơn đỏ khi giảm học phí)