Đầu trang

Danh sách sản phẩm > Web Hosting

  • Web Hosting


  VNLAMP nhà cung cấp Domain - Web Hosting chuyên nghiệp nhất Việt Nam Với chi phí thấp nhất đầy đủ các tính năng kỹ thuật.
  Chúng tôi sử dụng Server Intel Dual Xeon công nghệ siêu phân luồng với 4 CPU Server đặt tại USA và Việt Nam với đường truyền tốc độ cao.
  VNLAMP luôn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 với mô hình hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp nhất theo phong cách các nhà cung cấp Hosting chuyên nghiệp trên thế giới đang áp dụng thông qua website

 Server đặt tại Việt Nam. Tốc độ nhanh.

  Gói Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5
  Disk space 100MB 200MB
300 MB
300MB
500 MB
500MB
1.000 MB
1000MB
2.000 MB
  Data tranfers 1GB HDD
Unilimited BW
2GB HDD
Unilimited BW
3GB HDD
Unilimited BW
5GB HDD
Unilimited BW
10GB HDD
Unilimited BW
  Subdomain 0 3 5 10 20
  FTP account Yes Yes Yes Yes Yes
  Email boxes 10 60 80 100 150
  Database 0 1 2 3 5
  Đăng ký ít nhất 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm
  Phí trả hằng tháng 2.5$ 6.5$ 8$ 10$ 18$

Các sản phẩm khác