Lịch Khai Giảng

LỊCH KHAI GIẢNG

STT Khoá Học Khai Giảng Thời Khóa Biểu

1

Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2)

12/08/2019

 18h30 - 21h30

Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu

Tặng giáo trình miễn phí

2

Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2)

30/07/2019

18h30 - 21h30

Thứ Ba-Thứ Năm-Thứ Bảy

Tặng giáo trình miễn phí

 

3

Linux Network Administration (LPIC-3) (Tương đương khóa học XDHT Linux Thay Thế Windows)

29/07/2019

18h30 - 21h30

Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu

Tặng giáo trình miễn phí

4

Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2)

22/07/2019

18h30 - 21h30

Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu

Tặng đĩa CD và giáo trình miễn phí

5

Linux Advanced V2 (Khóa Học mới nâng cấp)

22/07/2019

18h30 - 21h30

Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu

Tặng giáo trình miễn phí

6

Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2)

09/07/2019

18h30 - 21h30

Thứ Ba - Thứ Năm (Học 02 buổi/tuần)

Tặng giáo trình miễn phí