Lịch Khai Giảng

LỊCH KHAI GIẢNG

STT Khoá Học Khai Giảng Thời Khóa Biểu

1

Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2)

29/02/2020

18h30 - 21h30

Thứ Ba-Thứ Năm-Thứ Bảy

Tặng giáo trình miễn phí

* Giảm 20% học phí đối với học viên cũ và sinh viên

* Giảm 10% học phí với đối tượng khác

 

2

Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2)

28/02/2020

18h30 - 21h30

Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu

Tặng đĩa CD và giáo trình miễn phí

* Giảm 20% học phí đối với học viên cũ và sinh viên

* Giảm 10% học phí với đối tượng khác

3

Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2)

12/11/2019

18h30 - 21h30

Thứ Ba - Thứ Năm (Học 02 buổi/tuần)

Tặng giáo trình miễn phí

 

4

Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2)

30/11/-0001

 18h30 - 21h30

Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu

Tặng giáo trình miễn phí

5

Linux Advanced V2 (Khóa Học mới nâng cấp)

30/11/-0001

18h30 - 21h30

Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu

Tặng giáo trình miễn phí

* Giảm 20% học phí đối với học viên cũ và sinh viên

* Giảm 10% học phí với đối tượng khác

6

Linux Network Administration (LPIC-3) (Tương đương khóa học XDHT Linux Thay Thế Windows)

30/11/-0001

18h30 - 21h30

Thứ Ba, Thứ Năm (02 buổi/tuần)

Tặng giáo trình miễn phí