Lịch Khai Giảng

LỊCH KHAI GIẢNG

STT Khoá Học Khai Giảng Thời Khóa Biểu

1

Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2)

30/09/2019

18h30 - 21h30

Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu

Tặng đĩa CD và giáo trình miễn phí

2

Linux Network Administration (LPIC-3) (Tương đương khóa học XDHT Linux Thay Thế Windows)

30/09/2019

18h30 - 21h30

Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu

Tặng giáo trình miễn phí

3

Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2)

24/09/2019

18h30 - 21h30

Thứ Ba-Thứ Năm-Thứ Bảy

Tặng giáo trình miễn phí

 

4

Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2)

24/09/2019

18h30 - 21h30

Thứ Ba - Thứ Năm (Học 02 buổi/tuần)

Tặng giáo trình miễn phí

 

5

Linux Advanced V2 (Khóa Học mới nâng cấp)

23/09/2019

18h30 - 21h30

Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu

Tặng giáo trình miễn phí

6

Linux Network Administration (LPIC-1, LPIC-2)

16/09/2019

 18h30 - 21h30

Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu

Tặng giáo trình miễn phí