Linux Network Administration (LPIC-3) (Tương đương khóa học XDHT Linux Thay Thế Windows)

Linux Network Administration (LPIC-3) (Tương đương khóa học XDHT Linux Thay Thế Windows)

Bạn phụ trách hệ thống hoặc là sếp IT của một công ty? Bạn đang phân vân trong việc có nên mua bản quyền cho toàn bộ hệ thống IT của công ty, vì chi phí bản quyền có thể tương đối lớn so với những khoản đầu tư khác mà công ty của bạn chưa thể ưu tiên? 

Giới Thiệu

Bạn phụ trách hệ thống hoặc là sếp IT của một công ty? Bạn đang phân vân trong việc có nên mua bản quyền cho toàn bộ hệ thống IT của công ty, vì chi phí bản quyền có thể tương đối lớn so với những khoản đầu tư khác mà công ty của bạn chưa thể ưu tiên? Hãy đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện một hệ thống IT hoàn chỉnh đảm bảo phục vụ 1,000 users và điều quan trọng là bạn sẽ không cần phải mua bất cứ phần mềm Servers có bản quyền nào. Bạn chỉ cần đầu tư hệ thống Servers, chúng tôi sẽ cung cấp chương trình đào tạo để bạn nắm vững kỹ thuật hoàn thiện hệ thống IT cho công ty bạn chạy trên nền Linux (Open Source). Các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của trung tâm VN L.A.M.P hỗ trợ trong quá trình vận hành hệ thống.

Mục Tiêu Khóa Học

chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện một hệ thống IT hoàn chỉnh đảm bảo phục vụ 1,000 users và điều quan trọng là bạn sẽ không cần phải mua bất cứ phần mềm Servers có bản quyền nào. Bạn chỉ cần đầu tư hệ thống Servers, chúng tôi sẽ cung cấp chương trình đào tạo để bạn nắm vững kỹ thuật hoàn thiện hệ thống IT cho công ty bạn chạy trên nền Linux (Open Source). Các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của trung tâm VN L.A.M.P hỗ trợ trong quá trình vận hành hệ thống.

Chứng nhận:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên tham gia kỳ thi kiểm tra cuối khóa và được nhận chứng nhận hoàn tất khóa học LAMP của Trung tâm.

Nội Dung Khóa Học

 

Chương 1: DNS Server & DHCP

1. Cài và cấu hình  DNS Server 
2. Caching DNS
3. Dynamic Update
4. Cài và cấu hình  Master DNS & Slave DNS
5. Cài và cấu hình  DHCP Server
6. Static Lease Assignments
7. Dynamic DNS Updates

Chương 2: Openldap

Xây dựng hệ thống ldap server dùng lưu trữ các đối tượng OU, User, Computer theo cấu trúc cây với độ sẵn sàng cao

1. Cài và cấu hình open ldap
2. Quản trị openldap
3. Tạo LDAP Database từ /etc/password  
4. Replication
5. Ldap log
6. Cấu hình openldap Client 
7. Auto mount

Chương 3: Samba – openldap

Xây dựng hệ thống Domain Controller, cho phép các client xp join domain, truy cập tài nguyên mạng

1. Cấu hình ldap
2. Cấu hình samba – Primary Domain Controller
3. Client XP join domain
4. Tạo roaming user profile
5. Chia sẻ tài nguyên file
6. Logon script

Chương 4:  Apache – Openldap

Xây dựng hệ thống web server 
1. Cấu hình Apache
2. Chứng thực user trong ou
3. Chứng thực với user xác định
4. Chứng thực user thông qua group

Chương 5 : VSFTP và Openldap

Xây dựng hệ thống ftp server, cho phép user upload/download file 
1. Tích hợp VSFTP và Openldap
2. Cấu hình vsftpd

Chương 6: Squid – Openldap

Xây dựng hệ thống proxy server chia sẻ và giám sát kết nối internet
1. Cấu hình squid cơ bản

2. Chứng thực truy cập web

Chương 7: Postfix – Openldap

Xây dựng hệ thống mail server 
1. Cấu hình postfix chứng thực openldap
2. Tạo mail và kiểm tra
3. Webmail
4. Cài plugin – change password

Chương 8: Openvpn

1. Cài đặt openvpn
2. Cấu hình openvpn chứng thực từ openldap
3. Cấu hình vpn client

Chương 9: Firewall 

1. Cài đặt Firewall (Shorewall Using Firewalls with iptables)
2. Cấu hình Load Balancer Shorewall

Chương 10: Backup & Restore

1. Backup toàn bộ hệ thống dữ liệu trong công ty một cách tự động.
2. Phục hồi các dữ liệu trong công ty khi có sự cố.

Kết thúc khóa học chúng ta có thể xây dựng hệ thống mạng hoàn chỉnh cho Công Ty, vừa mang tính bảo mật vừa tiết kiệm chi phí tối đa liên quan đến phần mềm.