PHP Basic

PHP Basic

L.A.M.P là một thuật ngữ được dùng khá phổ biến hiện nay, là một hệ thống đáp ứng đầy đủ những tính năng khó nhất của ứng dụng web như: Database, Mail, SOAP.

Giới Thiệu

 • L.A.M.P là một thuật ngữ được dùng khá phổ biến hiện nay, là một hệ thống đáp ứng đầy đủ những tính năng khó nhất của ứng dụng web như: Database, Mail, SOAP.
 • L.A.M.P là cụm từ víêt tắt từ những từ: Linux, Apache, Mysql, PHP/Perl/Python. 
  là một hệ thống hoàn toàn mở và miễn phí.
 • Khóa học LAMP là khóa học đặc biệt và đầu tiên tại Việt Nam, bởi ngoài lý thuyết cơ bản nhất về hệ thống LAMP, học viên còn tiếp cận được những kỹ năng lập trình, tư duy logic, thuật toán, đủ khả năng trở thành một LAMP Webmaster.

Mục Tiêu Khóa Học

 • Nắm vững được kiến thức lập trình từ cơ bản đến nâng cao đối với ngôn ngữ PHP (Web application & Console Script)
 • Nắm bắt được những công nghệ web mới hiện nay
 • Có đủ kiến thức có thể làm việc tại các vị trí Webmaster.
 • Là một Lập trình PHP có thể làm việc trên bất cứ hệ thống nào.

Chứng nhận:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên tham gia kỳ thi kiểm tra cuối khóa và được nhận chứng nhận hoàn tất khóa học LAMP của Trung tâm.

Nội Dung Khóa Học

 1. Thiết lập môi trường làm việc chuẩn LAMP
 • Cấu hình chuẩn Web server: Apache với dạng Prefork, Worker
 • Cấu hình PHP chuẩn
 1. Lập trình ứng dụng PHP 5
 • Tìm hiểu PHP
  • Thuật toán, chuỗi, ngày tháng
  • Hàm ( Function)
  • Lớp (Class)
 • CSS/Form
  • Các cách thêm script vào website
  • Tìm hiểu HTML: CSS, Form
  • Tìm hiểu Ajax, Web 2.0, lập trình mẫu các ứng dụng Ajax.
 • Cơ sở dữ liệu MYQL
  • Phân tích & Thiết kế cơ sở dữ liệu  
  • Tạo cấu trúc các bảng dữ liệu 
  • Giới thiệu các kiểu dữ liệu của bảng 
  • Mối quan hệ giữa các bảng
  • Ưu điểm, nhược điểm của 2 cơ chế lưu trữ: MyISAM và InnoDB
  • Các cơ chế lưu trữ của Mysql: MyISAM, InnoDB, Memory
 • Viết ứng dụng cơ bản:
 • Guest book
 • Web site tin tức đơn giản
 • Phân trang, tìm kiếm
 • Viết ứng dụng nâng cao:
 • Các cơ chế Cache file
 • Viết Spider tự động lấy tin từ: Vnexpress.net, tuoitre.com.vn
 1. Tổng kết và thi testking