PHP on LAMP

PHP on LAMP


L.A.M.P là một thuật ngữ được dùng khá phổ biến hiện nay, là một hệ thống đáp ứng đầy đủ những tính năng khó nhất của ứng dụng web như: Database, Mail, SOAP.

Giới Thiệu

 • L.A.M.P là một thuật ngữ được dùng khá phổ biến hiện nay, là một hệ thống đáp ứng đầy đủ những tính năng khó nhất của ứng dụng web như: Database, Mail, SOAP.
 • L.A.M.P là cụm từ víêt tắt từ những từ: Linux, Apache, Mysql, PHP/Perl/Python. 
  là một hệ thống hoàn toàn mở và miễn phí.
 • Khóa học LAMP là khóa học đặc biệt và đầu tiên tại Việt Nam, bởi ngoài lý thuyết cơ bản nhất về hệ thống LAMP, học viên còn tiếp cận được những kỹ năng lập trình, tư duy logic, thuật toán, đủ khả năng trở thành một LAMP Webmaster.

Mục Tiêu Khóa Học

 • Đủ kiến thức vận hành và bảo trì một hệ thống LAMP
 • Nắm vững được kiến thức lập trình từ cơ bản đến nâng cao đối với ngôn ngữ PHP (Web application & Console Script)
 • Nắm vững những kỹ thuật bảo mật cho hệ thống, bảo mật cho ứng dụng PHP
 • Nắm bắt được những công nghệ web mới hiện nay
 • Có đủ kiến thức có thể làm việc tại các vị trí Webmaster.
 • Là một Lập trình PHP có thể làm việc trên bất cứ hệ thống nào.

Chứng nhận:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên tham gia kỳ thi kiểm tra cuối khóa và được nhận chứng nhận hoàn tất khóa học LAMP của Trung tâm.

Nội Dung Khóa Học

 1. Giới thiệu, cài đặt LAMP
 • Giới thiệu về Linux: CentOS 5
 • Giới thiệu về Apache
 • Giới thiệu về Mysql:
 • Giới thiệu về PHP:
 • Cài đặt Linux CentOS 5.0
 • Cài đặt Apache
 • Cài đặt Mysql
 • Cài đặt PHP
 • Cài đặt Webmin
 • Cài đặt Mail Server
 • Cài đặt FTP server
 1. Cấu hình, bảo mật LAMP
 • Sử dụng SFTP, SCP, Putty
 • Cách thêm virtual host
 • Cấu hình SSH dùng Private Key
 • Cấu hình Iptables: Bann IP, Filter String
 • Cấu hình PHP chuẩn
 • Cấu hình Mysql
 • Phòng chống SQL injection, Flood
 • Phòng chống upload web backdoor
 1. Thiết lập môi trường làm việc chuẩn LAMP
 • Cấu hình chuẩn Web server: Apache với dạng Prefork, Worker
 • Cấu hình PHP chuẩn
 1. Lập trình ứng dụng PHP 5
 • Tìm hiểu PHP
 • Thuật toán, chuỗi, ngày tháng
 • Hàm ( Function)
 • Lớp (Class)
 • Tìm hiểu Javascript, các cách thêm script vào website
 • Tìm hiểu HTML: CSS, Form
 • Tìm hiểu Ajax, Web 2.0, lập trình mẫu các ứng dụng Ajax.
 • Cơ sở dữ liệu MYQL:
 • Phân tích & Thiết kế cơ sở dữ liệu  
 • Tạo cấu trúc các bảng dữ liệu 
 • Giới thiệu các kiểu dữ liệu của bảng 
 • Mối quan hệ giữa các bảng
 • Ưu điểm, nhược điểm của 2 cơ chế lưu trữ: MyISAM và InnoDB
 • Các cơ chế lưu trữ của Mysql: MyISAM, InnoDB, Memory
 • Viết ứng dụng cơ bản:
 • Guest book
 • Web site tin tức đơn giản
 • Phân trang, tìm kiếm
 • Viết ứng dụng nâng cao:
 •     Viết Spider tự động lấy tin từ: Vnexpress.net, tuoitre.com.vn
 1. Lập trình script console PHP 5
 • Cách viết script console PHP trên Linux
 1. Tổng kết và thi testking