Routing Network with Linux

Routing Network with Linux

Linux router là một hệ thống đứng giữa Internal network và Internet hoặc phân cách một network và một network khác. Linux router là một firewall được xây dựng bằng Netfilter/iptables, luôn có sẵn trên hầu hết các bản phân phối của Linux.

Giới Thiệu

Linux router là một hệ thống đứng giữa Internal network và Internet hoặc phân cách một network và một network khác. Linux router là một firewall được xây dựng bằng Netfilter/iptables, luôn có sẵn trên hầu hết các bản phân phối của Linux.

Nếu bạn là một người dùng bình thường truy cập internet thông qua modem thông thường, bạn không cần thiết phải có một firewall vì IP của bạn thường xuyên thay đổi, bạn không sử dụng một dịch vụ nào đặc biệt cần được bảo vệ, và hạn chế bởi một tường lửa chuyên dụng.

Đối với môi trường doanh nghiệp, việc triển khai nhiều hệ thống, dịch vụ cần sự bảo mật, và tối ưu trong quản lí, cả mạng Lan và các truy xuất từ bên ngoài vào, tường lửa là một nhu cầu thiết yếu và tối cần thiết. Các sản phẩm router phần cứng thường rất mắc và cần sự hỗ trợ tương đối từ phía cung cấp, trong khi việc xây dựng riêng một Linux firewall là việc không quá khó, tốn ít tài nguyên + tiền bạc, mà còn có thể xây dựng một hệ thống all in one tùy theo nhu cầu và mục đích, quản lí chặt chẽ và quan trọng là khả năng bền bỉ mà bản thân Linux mang lại.

Mục Tiêu Khóa Học

 Khóa học này sẽ cố gắng đưa ra một mô hình cụ thể, cách cài đặt và vận hành một Linux Firewall, transparent proxy, DHCP server trên một máy chủ Linux :

1.     Kiểm soát luồng truy cập từ bên ngoài vào mạng LAN.

2.     Cấm các truy cập bất hợp lệ từ LAN ra internet

3.     Cấm sử dụng các dịch vụ chat (Instant message) từ LAN.

4.     Xây dựng một DHCP server tự động cung cấp IP cho mạng LAN (hoặc relay từ hệ thống DHCP khác )

Chứng nhận:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên tham gia kỳ thi kiểm tra cuối khóa và được nhận chứng nhận hoàn tất khóa học LAMP của Trung tâm.

Nội Dung Khóa Học

1. Basic linux
      - Cài đặt server  linux
      - Optimize hệ điều hành linux
      - Cài phần mềm trong linux (source, rpm)
      - Một số lệnh căn bản trong linux
      - Syslog
2. Cấu hình router :
      - Cấu hình VLAN
      - Route - Advance Route
3. Service (Internal - Internet)
     - Cấu hình Proxy (Squid)
     - DHCP (DHCRELAY)
     - DNS
     - OpenVPN
4. Firewall 
      - Giới thiệu về firewall
      - Cấu hình firewall cho router ( IPTables )