Suse Linux Desktop Overview

Suse Linux Desktop Overview

Hiện nay, Windows vẫn là hệ điều hành được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là ở Việt Nam. Tuy nhiên, xu hướng sử dụng Linux cũng đang trở nên phổ biến mà nếu là một "IT Pro" thì chắc hẳn bạn cũng đã từng cài đặt và sử dụng Linux.

Giới Thiệu

Hiện nay, Windows vẫn là hệ điều hành được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là ở Việt Nam. Tuy nhiên, xu hướng sử dụng Linux cũng đang trở nên phổ biến mà nếu là một "IT Pro" thì chắc hẳn bạn cũng đã từng cài đặt và sử dụng Linux.

Vì sao: Khảo sát sử dụng ý kiến của 1.000 chuyên gia IT trên thế giới. Nó cho thấy đa phần các tập đoàn đều thừa nhận Linux chạy tốt, ổn định, bảo mật cao, song các tính năng kỹ thuật thì chỉ bằng, chứ không hơn, Unix và Windows Server 2003

Phiên bản Novell Linux Desktop này hội đủ các yếu tố về giao diện đẹp, mức độ thân thiện, dễ dùng, đầy đủ các phần mềm cần thiết, chạy các ứng dụng của Windows, Chat Video trong Yahoo,... bên cạnh khả năng chơi các file nhạc, phim thật tuyệt, xem TV trực tuyến miễn phí qua  đường truyền ADSL soạn thảo văn bản thay thế Microsoft Office của Windows…

Mục Tiêu Khóa Học

Nắm vững cách sử dụng suse linux

Chứng nhận:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên tham gia kỳ thi kiểm tra cuối khóa và được nhận chứng nhận hoàn tất khóa học LAMP của Trung tâm.

Nội Dung Khóa Học

Installation of the Novell Linux Desktop

Chapter 1

 • Dual Boot
 • BIOS Considerations
 • Installation

Configuring and Customization

Chapter 2

 • Monitor and Video Settings
 • Mouse and TouchPad

Chapter 3

 • Ethernet, Wireless, Modems, and Netapplet

Chapter 4

 • Sound

Chapter 5

 • Accessing Local File System
 • Access Other File System Types

Application and Business Process Mapping

Chapter 6

 • Zip and Unzip
 • Browsers
 • Cut and Paste

Chapter 7

 • iPrint with Linux
 • ISO and CD creation
 • Killing and Monitoring Processes
 • Searching for Files

Chapter 8

 • Collaboration

Chapter 9

 • Office Applications

Chapter 10

 • Applications Conversion Chart

Security Your Suse

Chapter 11

 • User and Group Management
 • Advanced Administration and Mass Deployment