Ubuntu Desktop Administration

Ubuntu Desktop Administration

Tháng 4 năm 2005, Canonical ltd. Phát hành bản Linux Ubuntu đầu tiên, từ đó đến nay, tất cả các bản Ubuntu desktop được phát hành đều mang một tư tưởng nhất quán: sự tiến bộ trong suy nghĩ và thừa kế tính chia sẽ, sự giản đơn trong thiết kế của huyền thoại Debian.

Giới Thiệu

Tháng 4 năm 2005, Canonical ltd. Phát hành bản Linux Ubuntu đầu tiên, từ đó đến nay, tất cả các bản Ubuntu desktop được phát hành đều mang một tư tưởng nhất quán: sự tiến bộ trong suy nghĩ và thừa kế tính chia sẽ, sự giản đơn trong thiết kế của huyền thoại Debian.

V.N.L.A.M.P dành một phần resources rất lớn cho việc Việt hóa và chuẩn hóa tài liệu Ubuntu, xin gửi đến các linux fans giáo trình Ubuntu Desktop thể hiện đầy đủ tính tiến bộ trong suy nghĩ của cộng đồng Ubuntu và các lập trình viên. Chúng tôi cố gắng đem đến cho học viên những kiến thức rõ ràng nhất và “mở” nhất. Qua khóa học này, học viên sẽ hiểu thêm điềm mạnh / yếu giữa Ubuntu Desktop và Windows, thao tác văn phòng, in ấn, đồ họa, ảo hóa và các kỹ xảo tương thích phần nào với Windows, thao tác trên NTFS. Đồng thời cùng nhau chia sẽ và cảm nhận sự khoáng đạt khác biệt với 3d desktop mã nguồn mở tiến bộ nhất COMPIZ FUSION do chính ATI và nGefore chung tay xây dựng cho Linux.

Khóa học gồm 02 phần, mỗi phần thời lượng 01 tháng.

Mục Tiêu Khóa Học

Qua khóa học này, học viên sẽ hiểu thêm điềm mạnh / yếu giữa Ubuntu Desktop và Windows, thao tác văn phòng, in ấn, đồ họa, ảo hóa và các kỹ xảo tương thích phần nào với Windows, thao tác trên NTFS. Đồng thời cùng nhau chia sẽ và cảm nhận sự khoáng đạt khác biệt với 3d desktop mã nguồn mở tiến bộ nhất COMPIZ FUSION do chính ATI và nGefore chung tay xây dựng cho Linux.

Chứng nhận:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên tham gia kỳ thi kiểm tra cuối khóa và được nhận chứng nhận hoàn tất khóa học LAMP của Trung tâm.

Nội Dung Khóa Học

Course 1: Ubuntu concept, installation and multimedia

 

 

Chapter 1INSTALL OS AND SOFTWARE

 

 • Dual Boot

   

 • Installation

   

 • Software installation

   

 • Extra repository

   

 • Best soft for Ubuntu

   

Chapter 2 APPLICATION

 

 • Multimedia: cd /dvd burning, mp3 / movie player

   

 • Office: openoffice suite, tasknote, calendar, mail client, xvnkb, stardict

   

 • Desktop tool: capture, snapshot , battery manager

   

 • Graphic: configure resolution, GIMP overview, image organize

   

Chapter 3 INTERNET

 

 • Ethernet, Wireless

   

 • Bittorent, amule, download manager

   

 • Firefox browser: basic skill, flash support, mms support, java support

   

Chapter 4 MANAGE FILES AND MEDIA

 

 • File system overview

   

 • Ext3 Windows compatible

   

 • Handle USB devices (cdrom, flash drive, SD card)

   

 • Handle Zip, tar.bz2, tar.gz

   

Chapter 5

 

 • Working with local file system

   

 • Working with network resources (wget, samba)

   

 • Networking in command line

   

 

Course 2: Ubuntu Desktop for advance user

 

Chapter 1 Managing local resources

 

 • Managing files on local system

   

 • Handle files on network (GUI tool, command line too)

   

 • Monitor system resource

   

Chaper 2 INTERNET ADVANCE TOOL

 

 • Install Skype

   

 • Vpn

   

 • Suggest browser for low speed system

   

 • Remoting

   

 • Synchronize tool

   

Chapter 3 STUDIO SUITE FOR LINUX

 

 • Sound editor

   

 • Video editor

   

 • Ripping ogg, convert media files

   

 • Handle music tag

   

 • Music system for big library

   

Chaper 4 ADVANCE PRINTING AND 3D-DESKTOP

 

 • Introduce HP support package

   

 • Newest Compiz Fusion overview and discover 3d effect